Billedet på sidehoved

Ferritslev Friskole

Lundsbjergvej 42

5863 Ferritslev Fyn

 

6598 1598

[email protected]

Nyt fra...

Onsdagsnyt den 11. april 2018

Kære alle,
 
Vi, på skolen kan mærke at foråret er kommet, solen viser sig, graderne stiger og det samme gør børnenes aktivitetsniveau og kådhed ligesom de pædagogiske drøftelser om næste skoleår tager til. Det er en travl, men dejlig tid vi er i.
 
9. kl. er i fuld sving med trækning af emner til deres kommende afgangsprøver, om end de stadig ikke ved, hvilke fag, som er udtrukket. Man hører derfor både lettelsens suk og ser bekymrede miner hos dem. Dog ligger det fast, at de skal nok komme til at gøre deres bedste, at arbejde fokuseret og målrettet, så de kan få afsluttet deres grundskoleforløb på aller bedste vis.
 
Vi får i år taget skolefoto, og det sker den 16. og 17. maj. Der kommer fotosedler og mere info, når tiden nærmer sig.
 
Som jeg har skrevet ud er forårskoncerten ændret i år, således at nogle elever vil spille til morgensang i løbet af juni måned og andre vil spille til vores store afslutningsaften den 28. juni. Musiklærerne vil informere i god tid, så I kan planlægge med dette.
 
Husk, at arbejdsdagen er rykket fra den 4. maj til den 25. maj. Vi håber, at lige så mange som sidst vil komme og være en del af dette store arbejdsfællesskab.
 
Vi gør rigtig meget for, at eleverne har indflydelse på deres gang på Ferritslev Friskole, derfor er elevrådet i år inviteret med til vores generalforsamling, hvor de vil fremlægge, hvad de har arbejdet med gennem det sidste år samt deltage i den demokratiske drøftelse af, hvilke/hvilken vision vi skal have. Det er et virkelig aktivt og konstruktivt elevråd vi har på skolen, så de vil sammen med Helle lave lagkager som vi kan nyde til generalforsamlingen. Vi ønsker så mange perspektiver som muligt, så derfor er det mit håb at rigtig mange forældre og skolekredsmedlemmer møder op, giver jeres stemme til kende og deltager i drøftelserne om vores alle sammen skole. Vel mødt til generalforsamlingerne den 17. april 2018, hvor støtteforeningen har deres kl. 19.00 og skolens starter kl. 19.30.
 
Bedste hilsner
Pia

12-04-2018 PG