Billedet på sidehoved

Ferritslev Friskole

Lundsbjergvej 42

5863 Ferritslev Fyn

 

6598 1598

[email protected]

Fugleredens pædagogik

Vi arbejder ud fra vores fælles værdier på Ferritslev Friskole, som er; Forpligtende Fællesskab, Nærvær, Respekt og Bred Faglighed. Værdier, som både medarbejdere, forældre og bestyrelse i fællesskab har nået frem til.
Alle medarbejdere arbejder ud fra disse værdier, og det er med til at sikre en rød tråd i børnenes hverdag lige fra 3 år og op til 9. klasse.

I hverdagen lægger vi vægt på nærvær og omsorg for det enkelte barn samt relationsdannelse børnene i mellem, fordi det er fundamentet, hvorfra barnet skal vokse. Vi møder børnene respektfuldt og arbejder derfor også med, hvordan børnene indbyrdes kan møde hinanden respektfuldt, så der er plads til alle i fælleskabet.

I Fuglereden skal der være plads til børn med særlige behov. Det skal der, fordi vores børnehave skal afspejle det omgivende samfund. På den måde møder vores børn hinanden med deres forskelligheder og vil derigennem få en større forståelse for den mangfoldighed, de uden tvivl vil møde senere i deres liv. Det giver noget godt til alle og ikke mindst til fællesskabet.

Vi værdsætter en tæt forældre kontakt og tilstræber derfor en daglig dialog ved aflevering og afhentning. Derudover informerer vi jævnligt om vores hverdag og pædagogiske tiltag på tavlen i garderoben, over intra eller i form af sedler.

Vi arbejder professionelt med jeres børn og derfor bruger vi to pædagogiske arbejdsredskaber i arbejdet med jeres barn. TrasMo - tidlig registrering af sansemotorik samt Tras - tidlig registrering af sprog. Dette bruger vi for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt om jeres barn, så det får det bedste afsæt videre fra os. Herudover laver vi sprogvurdering på de børn, hvor vi skønner, det er nødvendigt.

Vi vægter særligt også vores traditioner - både i børnehaven og sammen med skolen. I børnehaven kan blandt andet nævnes Bedsteforældredag, koloni, afslutningsaften for kommende skolebørn med mere. Sammen med skolen kan blandt andet nævnes Fastelavn, Jul og Forårskoncert.

Derudover har vi hvert år vores Generalforsamling, som er betydningsfuld for os, da det er vores fælles skole - medarbejdere, forældre- og skolekreds. Forældre i børnehaven er også stemmeberettigede her.

Vi har også to arbejdsdage på Ferritslev Friskole. En dag, der emmer af liv og energi, hvor vi løfter i flok og udretter mange forskellige ting, der er til glæde for både børn og voksne i hverdagen. Der er opgaver af enhver art såvel ude som inde.

Vores skønne udearealer og vores dejlige lokaler er takket være jer forældres store indsats:)