Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Trivsels- og undervisningsmiljøplan

Der er lavet undervisningsmiljøundersøgelse foreløbig for bh. klasse - 4. klasse. Den viser, at der er stor glæde ved at gå i skole, for kammeraterne og lærerne.

Ud fra resultaterne vil vi i 2017 og 2018 arbejde med følgende fokusområder:

Optimering af pæne og rene toiletter, temperaturen i klasselokalerne skal være stabil på ca. 20 grader. Derudover vil vi have fokus på, at for mange elever oplever at blive forstyrret af larm i timerne. Vi oplever at mange børn ikke synes at de lærer noget spændende, dette skal vi have afdækket yderligere.