Billedet på sidehoved

Ferritslev Friskole

Lundsbjergvej 42

5863 Ferritslev Fyn

 

6598 1598

[email protected]

Evaluering af den enkelte elev

 

Evaluering af den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling:

På baggrund af vores fokus på evaluering på Ferritslev Friskole er der lagt følgende plan for elevevaluering:

Evaluering på Ferritslev Friskole:
Bh. Klasse:
Skriver en form for logbog, Forældremøde, 2. forældresamtaler og Fyraftensmøder
1. klasse:
Forældremøde og Hjemmebesøg
2.klasse og 3. klasse:
Forældremøde og Forældresamtale
4. klasse:
Forældremøde og Hjemmebesøg
5. klasse – 9. klasse:
Forældremøde og Forældresamtale
8. klasse:
Forberedelse til karakterer, Uddannelsessamtaler, Selvevaluering som munder ud i fælles samtale mellem elev, lærer og forældre, Meddelelsesbog med evalueringsskema samt karakterer fra efter jul
9. klasse:
Uddannelsessamtaler, Selvevaluering som munder ud i fælles samtale mellem elev, lærer og forældre, Meddelelsesbog med evalueringsskema og Karakterer, Terminsprøve i visse fag, Afgangsprøver, Afsluttende evalueringssamtale med elever i sidste uge og Skriftlige udtalelser
 

Derudover har vi hjemmebesøg når der er ny klasselærer i en klasse, samt til nye elever.
Hvis der er behov aftales der derudover møder omkring de enkelte elever

Overordnet evaluering på Ferritslev Friskole:
Fælles forældremøde

Generalforsamling

Intern evaluering:
Lærermøder, Teammøder, Medarbejdersamtaler (MUS) og Bestyrelsesmøder

Faglig evaluering:
Staveprøver, Læseprøver, Læsehastighedsprøver og Div. små faglige tests