Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Bestyrelsens beretning 2015

 

2015 har været et år med mange udfordringer og svære beslutninger.

Økonomisk var vi påvirket af, at koblingsprocenten var på sidst laveste 71%. Vi budgetterede med et mindre underskud. Så økonomien blev fulgt tæt og lidt flere børn, samt godt arbejde for at fylde skolen op. Vi startede året med 186 elever, men fra den 5. september var vi 194 elever og med en fyldt børnehave med 24 børn, så det lidt lysere ud. Det ender med et lille overskud efter statens dispositionsbegrænsninger på – 87.925 kr. Efter det er vi landet på et tilfredsstillende resultat.

Der er kommet flere børn i nogle af klasserne.

Men flere børn i klasserne. Er ikke et most. Det vigtigste for bestyrelsen er god trivsel for alle børn og ansatte.  At læreren og børnene kan rumme antallet i den enkelte klasse, hvor nogle klasser er større og andre mindre, sådan vil det oftest være.

På sidste års general forsamling, blev det tilkendegivet, at vi ikke ønskede at have vuggestue på Ferritslev friskole. Men Forspiren kom og gav os udfordringer. Spørgsmålene var, skulle vi have Forspire? Havde vi plads? Ville vi tabe børnene hvis de startede et andet sted?

Vi skulle have Forspiren, selv om det koster os lidt til at starte med, men vi tror på at det betaler sig på den lange bane.

Pladsmanglen kom og den gav store udfordringer og lidt støj. Men med fantastiske fleksible ansatte og en stor tålmodighed, lykkedes det at komme igennem året. Så mere plads til de små, måtte der til inden næste år.

Det har vi arbejdet på hen over 2015 og det skulle der gerne komme i 2016.

Det mest skelsættende i år, var da sammenarbejdet stoppede med vores skoleleder John Moritsen.

Gitte Stenum vores viceleder blev konstitueret leder. Gitte har taget et stort ansvar, arbejdet hårdt, haft mange timer og med stor opbakning fra de ansatte, som alle har budt ind for at få hverdagen til at fungere, uden det gik ud over vores børn. De har i fælleskab skabt et godt arbejdsmiljø, med stor energi og vist glæden ved at undervise vores børn.

I perioden har bestyrelsen, ansættelsesudvalget og de ansatte arbejdet hårdt på at finde vores nye leder. Hvilket ikke lykkedes i første omgang. Men heldigvis lykkedes det i 2016, hvor alle var enige om at ansætte Pia Gabel

Markedsføring og synliggørelse af skolen er stadig vigtig for os og mens vi ledte efter ny leder, fik vi lavet vores første film om skolen, som blev brugt til at vise hvem vi er. Ligeledes blev der arbejdet på, at lave en forældre undersøgelse om, hvorfor vælger I Ferritslev friskole. Den blev gennemført i foråret 2016.

Endnu en stor tak til støtteforeningen, for deres flotte arbejde, hvor der blev samlet penge ind, så vi i dag har et parkour anlæg.

Til sidst skal det bemærkes, at årsrapporten er revideret efter gældende regler. Revisors konklusion har ikke givet anledning til bemærkninger fra bestyrelsens side. Ligeledes er det bestyrelsens overbevisning, at skolen er godt rustet til de kommende års udfordringer.

 

Dennis R. Bechsgaard
Formand for bestyrelsen
Ferritslev Friskole april 2016

Jeg vil gerne opfordre til, at gå ind på vores hjemmeside. Ved siden af denne beretning ligger ledelsesberetningen, så I kan se hvad vi gør for at inkluderer alle børn på skolen, lige fra læsebånd, læseløft til ekstra undervisning