Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Mobning

Hvad er mobning?

Når vi skal definere, hvad mobning er, lægger vi os op af følgende definition:

 • Mobning er, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.
 • Det er vigtigt at skelne mellem konflikt og mobning. Konflikt er en uoverensstemmelse mellem to synspunkter, og en vigtig del af et barns udvikling. Mennesker har forskellige indstillinger til tingene, og det skal der være plads til. En konflikt foregår mellem to ligeværdige parter. Det gør mobning ikke. Der er altså en ubalance i styrkeforholdet, når der er tale om mobning." 

Hvad gør vi for at forebygge mobning?

 • Lad os først understrege, at vi ikke vil acceptere mobning i skolen, i Spiren eller i vores børnehave Børnehuset Fuglereden. Vi er meget bevidste om, at mobning kan opstå, men hvis det sker, skal der omgående sættes ind for at få det stoppet, og det skal ske i et samarbejde mellem lærere, pædagoger, forældre og den berørte klasse.
 • Noget af det, som for os er vigtigt i forhold til at forhindre mobningen, er at have inspirerende og indbydende trivselsrum, hvor vores børn kan indgå i leg på tværs af klasserne. Der foregår altid en hel masse forskelligartede aktiviteter i frikvartererne, hvor man har mulighed for at fordybe sig i leg. Vi forsøger at sikre, at der er noget at give sig til for alle vores børn og opfordrer dem til at være gode til at lukke hinanden ind i de forskellige lege, som foregår.
 • Vi har ligeledes en legepatrulje, som består af eleverne fra 6. kl., der tilrettelægger og laver lege og leger med de andre børn på skolen. Hvis man går og føler sig lidt alene, eller bare kunne tænke sig at være med, kan man deltage i legepatruljens lege.
 • På Ferritslev Friskole er fællesskabet en vigtig del af vores hverdag. Vi ønsker, at skolen skal være et trygt sted, der er overskueligt og, hvor alle kender hinanden. Vi starter dagen med læsebånd i alle klasser, og derefter går vi sammen til morgensang, hvor man har mulighed for at komme til orde. Vi tager på lejrture sammen med en anden klasse, og hvert 4. år tager vi på fælleslejr hele skolen samlet. Derudover kommer en lang række arrangementer, hvor der er tradition for at deltage eller arbejde sammen på tværs af klassetrin. Denne dyrkning og pleje af fællesskabet gør, at mobning har svært ved at rodfæste sig.
 • Vi forsøger at være gode rollemodeller for vores børn, når det kommer til måden at være sammen på. Vi finder det vigtigt, at det enkelte barn mødes og tages alvorligt. Vi tror, at det er vigtigt at se på barnets ressourcer frem for fejl, og denne respekt for den enkelte skal gerne være med til at slå tonen an på skolen.
 • Når og hvis mobning opstår, så lægger vi vægt på, at man arbejder med hele den klasse, som er berørt af mobningen. Det er ikke kun mobberen og mobbeofret, der har et problem, men også det store tavse flertal og alle medløberne. Vi har indkøbt materialet ”fri for mobberi” fra Red Barnet til brug i indskolingen, hvis der skulle blive brug for at arbejde med en klasses trivsel. Også gode materialer til brug på mellemtrinet og i overbygningen har vi fokus på.
 • Vi har ligeledes i lærergruppen forpligtet os til, hvert år på vores forældremøder at tage elevtrivsel op. Dette gør vi for at inddrage forældrene i at sikre alle elever en god trivsel. Vi undersøger løbende, via en undervisningsmiljøundersøgelse klimaet på skolen og i klasserne.
 • I samarbejde med vores SSP konsulent, taler vi med vores 6. kl. og deres forældre om de udfordringer, der er for omgangen og samværet i det digitale rum. Det er vigtigt, at man har en løbende dialog om, hvad der er i orden at skrive, etik og moral på sociale medier og hvad er der er i orden/ikke i orden at formidle via mobilen.  

Gode råd til børn og forældre mod mobning

Fri for Mobberi har lavet fem forældretips mod mobning:

 1. Giv dit barn opmuntring til at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen.
 2. Tal ikke dårligt om de andre børn — eller om deres forældre.
 3. Social fødselsdagspolitik.
 4. Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv
 5. Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer.

Som forældre kan I næsten ikke overvurdere jeres betydning som rollemodeller,
som dem børnene holder øje med og efterligner. I er nøglepersoner i udviklingen af et godt børnemiljø.