Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Spiren

Skolens SFO kaldes for Spiren.Spiren begyndte i august 1989. Hele 12 børn og 1 ansat var med fra begyndelsen, og vi er nu vokset til ca. 60 børn og 3 ansatte.
Spiren modtager børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.
Vi har også en børnehave som kaldes Fuglereden. Fuglereden er normeret til 30 børn fra 3 til  6 år.
Vi har vores eget lokale, men benytter om eftermiddagen også Bh. klassens samt 1. klasses  lokaler. Vi råder over Friskolens samlede udendørs arealer med sportsplads, legeplads og skov. Vi har desuden adgang til billedkunst, værkstedet og gymnastiksalen i en del timer om ugen.

 

Mere information

Læs mere om Spiren:

Dagens gang

Målformulering

Ansatte

Åbningstider

Mandag til torsdag: 6.15-17.00

Fredag:                  6.15-16.00

Vi tilbyder morgenmad frem til kl. 7.30

Spiren er lukket i uge 28, 29 og 30,  mellem jul og nytår, dagen efter Kr. himmelfartsdag og Grundlovsdag.

I forbindelse med skolefridage og skoleferie vil I blive bedt om at  meddele Spiren om, hvorvidt I ønsker at benytte ordningen og i hvilke tidsrum. Tilmeldingen til disse dage er kun, hvis man har et reelt behov. Dette er for, at vi kan planlægge en fornuftig arbejdsplan for personalet.

Telefonnummer

Friskolen, Spiren og Fuglereden: 6598 1598 

Tast 1 for Spiren og Fuglereden

Priser

Betalingen vil til dels følge kommunens priser, fordelt på 11 rater.

Priser pr. 1. jaunar 2017 er:

Op til 13 timer          Kr. 1.000,-

Op til 30 timer          Kr. 1.550,-

Evt. søskenderabat bliver fratrukket på opgørelsen.

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse i Spiren kan ske til den førstkommende 1. eller 15. i måneden.

Såfremt du ønsker at udmelde dit barn af Spiren, kan dette ske med en måneds varsel til den 15. eller sidste dato i en måned. 

Skift fra stort modul i Spiren til lille modul kan ske med en måneds varsel til den 15. eller sidste dato i en måned. Skift fra lille til stort modul i Spiren kan ske til den førstkommende 1. eller 15. i måneden.