Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Timeplan og fagplaner

Gangen på skolen, som eleverne bevæger sig ad for at komme til time

 

Klassetrin Bh.kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl
Dansk   8 8 7 7 7 7 6 7 7
Læsebånd 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematik   5 5 5 5 5 5 5 5 5
Idræt 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Tysk             2 3 3 4
Engelsk       2 2 2 3 3 3 4
Fysik/kemi               2 2 3
Biologi / Geografi               3 3 2
Naturfag       2 2 2 3      
Historie       1 1 1 1 2 2 1
Samfundsfag                 1 1
Bibelfortælling   1 1 1            
Religion               1 1  
Nordisk Mytologi     1              
Hjemkundskab         1 1 1      
Sløjd         2/3 2/3        
Håndarbejde / Design         2 2        
Musik/Kor 1 1 1 2 2 1 2      
Billedkunst     2 2 2/3 2/3 1      
Valghold 7.-9. kl.               2 2 2
Aktuelt                   1
Børnehaveklassen 18                  
Andet   4 2 2            
I alt pr. uge 23 23 24 28 27,6 27,6 30 31 33 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nye Forenklede Fællesmål

På Ferritslev Friskole arbejder vi efter færdigheds- og vidensområderne, i de Nye Forenklede Fællesmål. Dette gør vi, for at vi kan imødese den enkelte elevs behov og faglige niveau.

På skolen har vi læsebånd 4 gange om ugen af 20 min. varighed. Læsebåndet erstattes om fredagen af en fælles fortælling.
Dagens undervisning er opdelt af lektioner, af en varighed på 42.5 min.

Valghold

Valghold i 7. - 9. kl. er der, traditionen tro, mulighed for at vælge praktisk/musiske fag, men i perioder tilbyder vi også science, som  understøtte den nye naturfagsprøve samt  skriveværksted som skal understøtte elevernes kreativitet og fantasi i det skrevne sprog.

Øvrige fag

I de øvrige fagemner, som eksempelvis færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og uddannelsesvejledning har skolen ikke fastsat egne slutmål, derfor følges Nye Forenklede Fælles mål.