Billedet på sidehoved

Ferritslev Friskole

Lundsbjergvej 42

5863 Ferritslev Fyn

 

6598 1598

[email protected]

Timeplan og fagplaner

 

Klassetrin Bh.kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl
Dansk   8 8 7 7 7 7 6 7 7
Læsebånd 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematik   5 5 5 5 5 5 5 5 5
Idræt 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Tysk             2 3 3 4
Engelsk       2 2 2 3 3 3 4
Fysik/kemi               2 2 3
Biologi / Geografi               3 3 2
Naturfag       2 2 2 3      
Historie       1 1 1 1 2 2 1
Samfundsfag                 1 1
Bibelfortælling   1 1 1            
Religion               1 1  
Nordisk Mytologi     1              
Hjemkundskab         1 1 1      
Sløjd         2/3 2/3        
Håndarbejde / Design         2 2        
Musik/Kor 1 1 1 2 2 1 2      
Billedkunst     2 2 2/3 2/3 1      
Valghold 7.-9. kl.               2 2 2
Aktuelt                   1
Børnehaveklassen 18                  
Andet   4 2 2            
I alt pr. uge 23 23 24 28 27,6 27,6 30 31 33 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øjeblikket arbejder vi med fagmålene for fagene. Vi ved endnu ikke om vi ender ud med fagmål som er eller ligner Nye Forenklede Fællesmål eller om det bliver vores egne mål. Det eneste vi kan sige med sikkerhed er, at fagmålene kommer til at tilgodese elevernes forskellige behov og faglige niveauer. Mens arbejdet står på og fagene endnu ikke er målsat, vil det naturligvis være Nye forenklede mål, som er gældende.

På skolen har vi læsebånd 4 gange om ugen af 20 min. varighed. Læsebåndet erstattes fredag af en fælles fortælling.
Lektionslængden er på 42.5 min.

Valghold i 7. - 9. kl. er der, traditionen tro, mulighed for at vælge praktisk/musiske fag, men i skoleåret 2016-17 tilbyder vi også science, som skal understøtte den nye naturfagsprøve samt et skriveværksted som skal understøtte elevernes kreativitet og fantasi i det skrevne sprog.

I de øvrige fagemner, som eksempelvis færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og uddannelsesvejledning har skolen ikke fastsat egne slutmål, derfor følges Nye Forenklede Fælles mål.