Billedet på sidehoved

Ferritslev Friskole

Lundsbjergvej 42

5863 Ferritslev Fyn

 

6598 1598

[email protected]

Hverdagens ABC

A - 
 
B - 
 
C - 


D - DUKS:
Duksen tørrer borde af, henter mælken og laver i øvrigt de ting, som klassen har aftalt.
 
E - 
 
F - FRITAGELSE:
Det er muligt at fritage børnene fra skole. Hvis det blot er en enkelt dag, kan det aftales med klasselæreren. Skal der gives fri mere end 1 dag, aftales det med skolelederen. Husk at meddele Spiren om fraværet. Vi tilråder, at der holdes ferie i skolens ferie.
FRIKVARTER:
Alle er ude i 10-frikvarteret,
Det er gårdvagten, der vurderer, om det vejrmæssigt er sådan, at børnene må blive inde.
FORSIKRING:
Skolen har en forsikring, der dækker skader på skolens grund og skader i forbindelse med undervisningen. Den dækker ikke tand-, brille- og glasskader. Her skal man selv have forsikret sig. Vi råder derfor til at tegne ulykkesforsikring med tandskade for børnene. Skader forvoldt på inventar ved leg dækkes ikke af skolens forsikring. Her skal forældrene selv betale evt. ved hjælp af egen forsikring.
FORÆLDREMØDER:
I foråret holder vi stort forældremøde, hvor alle forventes at komme. I august/september holdes der klasseforældremøder, og i foråret holdes der forældresamtaler med klasselæreren og en anden af klassens lærere. Hjemmebesøg erstatter i nogle tilfælde forældresamtalen på skolen.
 
G - GANGKULTUR:
Der må ikke løbes på gangene eller udøves larmende og voldsom adfærd, idet vi mener, det er vigtigt for trygheden for alle, at der er rimelig ro og fred.
GLEMMETØJ:
Vi ligger glemmetøj i 2 kurve der er placeret i vindfanget ved skolens indgang.
GÅRDVAGTER:
Der er altid gårdvagter ude blandt børnene på gangene eller udenfor.
GYMNASTIKSALEN:
Gymnastiksalen er idræts lokale. Om morgenen må der leges i salen. Senere på dagen må der også leges i salen efter et opslag på døren, der nærmere bestemmer hvilke klasser der har adgang.

H - HJEMMEBESØG:
1.klasse får besøg hjemme af deres klasselærer. Ved klasselærerskift på mellemtrinet og i overbygningen kan der ligeledes være besøg af klasselæreren. Nye elever får besøg af klasselæreren efter en tid på skolen.
Herudover skal både skole og hjem altid kontakte hinanden, hvis der er ting, der skal afklares. Vi mener, at det gælder om at løse problemerne, mens de endnu er små, og dermed også nemmere at løse.

I - INDESKO:
Da vi har valgt at have gulvtæpper på gulvene, blandt andet på grund af støjdæmpningen. Derfor skal alle børn have inde sko på, når de er indendørs. Dette gælder dog kun i vinterperioden fra efterårsferie til påskeferie.

K - KLASSEVÆRELSET:
Hver klasse holder orden i eget klasselokale. Dog er det ”sidste” klasse, der rydder op. Stole sættes op, borde rettes ind, ting samles op fra gulvet og det gøres i det hele taget tilgængeligt for rengøringen.

L - LEGETØJ:
Tager man legetøj med i skolen eller på ture, er det medbragt på eget ansvar. Vi ønsker ikke ”farligt” legetøj: lommekniv, bue og pil og legevåben. Der kan laves andre aftaler med lærerne.
LEKTIER:
Der kan være lektier i større eller mindre grad, der forventes lavet. Lektiemængden afpasses til det enkelte barn og klassetrin.

M- MORGENSANG:
Der er morgensang hver morgen. Her gives beskeder og meddelelser til dagen, og her synges fødselsdagssang for fødselsdagsbørn.
Forældre er til alle tider velkomne til at deltage. Fredags morgensang er længere end hverdagens, og her er det lærerne, der på skift står for morgensangen.
MADPAKKEN:
Børnene skal have madpakke med, gerne en lille til 10-frikvarteret og en lidt større til frokost. Lærerne spiser i klassen med børnene i middagspausen, så der er ro til spisningen. Der gives tid i forhold til alder.
MUSIK:
Børnene må benytte instrumenterne i frikvarteret, men kun hvis der er en aftale med musiklærerne.
MOBILTELEFONER:
Børnene må gerne have mobiltelefoner med i skole, men i undervisningstiden skal de være slukkede. I tilfælde af tændt ”aktiv” telefon afleveres telefonen på kontoret, og kan afhentes når forældrene har kontaktet skolelederen. Der kan laves andre aftaler med lærerne om brug af mobiltelefoner i visse undervisningssituationer.

O - ONSDAGSNYT:
Hver onsdag skriver skolen en onsdagsseddel, som ligges ud på skolens hjemmeside skoleporten, forældre- og elevintra. I onsdagsnyt står alt omkring kommende uge. Sedlen er primært en oplysning til alle om, hvad der p.t. rører sig på skolen. Man kan som forældre se, hvad der sker i de andre klasser og deraf få indblik i, hvad der samlet sker på skolen. Skoleleder John Mouridsen redigerer, og han tager også meddelelser med fra forældregrupper, hvis det ønskes. Disse bedes afleveret senest kl. 07.00 onsdag morgen.

P - PPR:
Vi er tilknyttet Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivningscenter i kommunen, der hjælper og rådgiver os, når vi har børn eller familier, der har behov for det.  Specielt børn der har tale- og sprogvanskeligheder og indlæringsproblemer.

R - RYGNING:
Skolen er røgfri.

S - SANGBØGER:
Skolen køber en sangbog til hvert barn. Denne bog skal holde hele skoletiden, så derfor skal der passes på den. Hvis man mister den, eller den bliver slidt op, kan der købes en ny på kontoret til ca. 150 kr.
SYGDOM:
Hvis et barn er sygt, skal dette meddeles til skolen af forældrene. Der kan ringes fra kl. 06.30. Sygemelding skal helst være inden 8.20. Efter morgensang vil den enkelte lærer ringe til hjemmet, hvis ikke der er blevet givet en sygemelding. I tilfælde af sygdom opstået i skoletiden, ringes der hjem, så barnet kan blive hentet og komme hjem.
SKOLEMÆLK:
Det er muligt at bestille mælk via skolen. Der uddeles materiale til tilmelding to gange om året, før sommerferie og før juleferie. Forældrene betaler direkte til Skolemælksordningen (Arla). Der kan bestille mini-, øko- og  alm. Mælk. Det er skolens 4. klasse der ordner mælken, og de tjener derved et lille beløb til deres klassekasse.
SLIK:
Vi henstiller, at børnene ikke har slik og sodavand med i skole. Til fødselsdage er denne regel ikke eksisterende.
SUNDHEDSPLEJESKE:
Vi er omfattet af den kommunale ordning. Sundhedsplejersken besøger skolen nogle gange om året, og undersøger udvalgte klasser. De små og de store elever har mulighed for en lægeundersøgelse en gang om året.

T - TANDLÆGEN:
De børn, der er fra Fåborg-Midtfyn kommune, kan benytte tandplejen i Årslev. De børn, der kommer fra en anden kommune, kan i enkelte tilfælde også benytte den, hvis hjemkommunen siger god for det, og betaler for ydelsen. De forebyggende sundhedstiltag som tandbørstedage, emnedage, o.s.v. er alle med til, uanset hvilken kommune man kommer fra.
TRANSPORT:
Ved transport af børn i private biler, forventer vi at færdselsloven overholdes, sådan at børnene altid bruger sikkerhedsseler. Det er forældrenes ansvar, at deres børn medbringer selepuder til transporten.

V - VEDLIGEHOLDELSE:
Vi vil gerne have, at I melder jer frivilligt til 2-3 gange årligt at være med til at vedligeholde skolen og området rundt om den. Disse dage får vi lavet en masse, samtidig med at I forældre lærer hinanden bedre at kende.