Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Demokratisk dannelse på Ferritslev Friskole

Grundtanken med den demokratiske dannelse er, at danne samfundets borgere til aktiv deltagelse i de demokratiske processer. Skolen er en af de steder, hvor samfundet kan uddanne og danne demokratiske medborgere.
 

Formål

I friskolelovens formålsparagraf (§ 1, Stk. 2), er der en tydelig indskrivelse af den demokratiske dannelse i det overordnede formål med skolen:

"Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene."

Demokratisk dannelse

På Ferritslev Friskole sikrer vi ad flere veje elevernes demokratiske dannelse.

På særligt to punkter i skolens værdigrundlag, understøttes elevernes demokratiske dannelse. Dels understøttes der gennem det forpligtende fællesskab, hvor vi alle forpligter os på hinanden, såvel menneskeligt som fagligt. Dels understøttes dannelsen gennem respekt for hinanden og hinandens fortællinger, forskelligheder og styrker.

Der undervises i forskellige styreformer samt hvad demokrati er, hvad dets kvaliteter og negavtive sider er, samt hvordan det danske samfund generelt er opbygget. Derudover undervises der i forskellige kulturers og religioners kvinde- og mandesyn. I forbindelse med skolens musicals og skuespil, udvælges tema og manus ud fra relevante menneskelige eller samfundsmæssige problemstillinger som eleverne gennem arbejdet forholder sig til. Et praksiseksempel for musical med de yngste elever, kan være opførelse af "Snehvide og de syv små dværge", hvor eleverne må forholde sig til det gode vs. onde, kærlighed, sorg og fællesskaber. Et eksempel fra de ældste elevers musical kan være sidefortællingen i musicalen "Vi maler byen rød", hvor forskellige familieformer og familiefortællinger samt unges manglende indflydelse på eget liv og hverdag problematiseres.

Elevråd

Skolen har et elevråd, hvor elever fra 5. til 9. klasse er repræsenteret med to elever fra hver klasse. Der er valg til elevrådet hvert år, i august måned. Elevrådet holder møder efter behov, dog minimum en gang om måneden. Elevrådet er en vigtig del af livet på Ferritslev Friskole og elevrådet har stor mulighed for at have indflydelse på skolens hverdag og arrangementer. Elevrådet fungerer som en kontakt til skolens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Elevrådet kan derfor tage sager op af fælles interesse for eleverne, og elevrådet inddrages i debatter omkring skolen. Et udvalg af elevrådet inviteres til skolens årlige generalforsamling, hvor de fremlægger en årsberetning og deltager i drøftelser om skolens anliggender.