Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Skolens historie

På Billedet ses Kold til venstre og Grundtvig til højre

Ferritslev Friskole er en skole, der bygger på de frie skoletanker, der opstod rundt om Grundtvig og Kold i midten af forrige århundrede. Tankerne er eviggyldige, og de er derfor stadig fundamentet i vores skole.

Skolen startede i 1859, hvor en samling familier gik sammen om at oprette en friskole i Ferritslev. Ferritslev Friskole er derfor blandt de ældste friskoler i landet med masser af traditioner og gode skolefortællinger.

Skolen har i over hundrede år ligget på Lodskovvej i den gamle del af Ferritslev, men i 1975 flyttede skolen til sin nuværende beliggenhed på Lundsbjergvej 42, hvor der løbende er bygget til i forbindelse med, at elevtallet støt og roligt er steget. Skolen er i samme periode gået fra at være en børneskole til en skole med overbygning, hvor 9. klasse går til afgangsprøver.

Siden er der kommet både SFO og en børnehave til.

Skolens øverste myndighed er og har altid været bestyrelsen, der vælges på den årlige generalforsamling. Her tages de store beslutninger omkring f.eks. skolens økonomiske forhold og om ansættelse af leder og lærere.

Hvis du er interesseret i yderligere viden om skolens historie, besøg da vores samarbejdspartners hjemmeside Ferritslevlæring, hvor du under menupunktet Ferritslev-Rolfsted lokalhistorie, kan tilgå en større del af vores historie.