Billedet på sidehoved

Ferritslev Friskole

Lundsbjergvej 42

5863 Ferritslev Fyn

 

6598 1598

[email protected]

Hvordan arbejder vi med pædagogiske læreplaner

I Fuglereden arbejder vi dynamisk med pædagogiske læreplaner.

Det betyder i praksis, at de emner vi arbejder med, er hverdagslivstemaer i langt de fleste tilfælde. Det kunne fx være legerelationer, hjælpevenner, børnenes garderober, oprydning, måltider osv.

Vi vægter, at det er så praksisnært som muligt for, at det giver mest mulig mening i børnenes hverdag.

Der er 6 pædagogiske læreplanstemaer;

- Personlige, alsidige kompetencer

- Sociale kompetencer

- Sprog

- Krop og Bevægelse

- Natur og Naturfænomener

- Kultur og Kulturfænomener

Vi bruger SMTTE-modellen som redskab i arbejdet med vores pædagogiske læreplaner. 

S - Sammenhæng

M - Mål

T - Tiltag

T - Tegn

- Evaluering

Aktiviteter og SMTTE-model

På vores pædagogiske møder vælger vi en aktivitet eller rutine ud, som vi udarbejder en SMTTE-model på. Vi dokumenterer altid sammen med børnene, da de er hovedaktørerne. Det gør vi på den måde, at de er med til at printe billeder ud af aktiviteten og på den måde skabes en naturlig dialog omkring selve aktiviteten, og vi får et indtryk af, hvad børnene synes om den pågældende aktivitet.

I vores garderobe hænger tre rammer med forskellige plancher i med billeder og tekst. På den måde bliver det også synligt for vores forældre, idet børnene er optagede af at vise mor og far, hvad de har været med til.

Plancherne skiftes løbende ud.

Se mere under ”Pædagogiske læreplaner