Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Skolens logo - fuglene

På forskellige steder på skolen præsenteres skolens logo:

Keramikfuglene (står på bordet ved kontoret)

Når man tænker på en stor flok børn i skolealderen og spørger sig, hvad der er meget karakteristisk for dem, da vil et af svarene være, at de i den alder er præget af en glubende appetit på livet – og på at tilegne sig al mulig slags viden, som kan sætte dem i stand til at forstå dette og leve det.

Her tænkes ikke så snævert som kun den faglige, kompetencegivende viden, men også den åndelige indsigt, livsholdningens værdi, fantasiens muligheder, glæden ved at opleve kulturværdierne, mødet med traditionerne og deres dunkle eller klare oprindelse og kendskabet til tidligere slægters liv og erfaringer.

En appetit, der minder om den, de forslugne fugleunger viser, når de mærker de gamle fugles nærvær. De gamle fugle inspireres  da til at samle føde til ungerne og arbejde flittigt dag efter dag på at stille ungernes sult. Når ungerne forlader reden, da kunne de gamle fugle spørge sig selv: ”Blev de mætte?”.

Når skoleeleverne forlader skolen, kunne forældre og lærere spørge sig selv på samme måde: ”Blev de mætte? Har vi givet dem, hvad de får brug for som grundlag i deres videre udvikling.” Måske ville de unge først senere i livet kunne besvare et tilsvarende spørgsmål: ”Blev I mætte?”

Således opstod idéen om den sultne fugleunge og den gamle fugl, der bringer den næring.

                                               PuK, 1984

Øvrige kunstværker:

På skolens gavl hænger "To fugle" - relief i sortmalet jern skabt af kunstsmed Eilif, Ferritslev. De blev sat op i 1984 til skolens 125 års jubilæum.

I Solgården står granitfuglene skabt af Kaj Nielsen, Glamsbjerg. ”Fuglemor giver sine børn føde”