Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Værdigrundlag

I 2016 har elever, forældre og den samlede personalegruppe arbejdet med hvilke værdier, der kendetegner Ferritslev Friskole og Børnehuset Fuglereden. Vi er kommet frem til disse fire værdisætninger, som vi er rigtig stolte af fordi de formår at binde Hans Thygesens tanker fra 1859 op til vores hverdag nu. 

Forpligtende fællesskab – fordi vi alle har et ansvar for den enkelte og fællesskabet.

Bred faglighed – fordi vi vægter boglige, kreative og musiske fagligheder lige højt.

Respekt – fordi vi værdsætter en god omgangstone og dannelse samt værner om hinanden, vores skole og omgivelser.

Nærværende – fordi vi ser hinanden og ved den enkelte er en vigtig brik i helheden.

Man lærer at behandle andre med respekt. - Elev 9. klasse.

Citat fra beskrivelsen af skolens logo (fuglene):

"Når eleverne forlader skolen, kan forældre og lærere spørge sig selv: "Blev de mætte?" Har vi givet dem, hvad de har brug for som grundlag i deres videre udvikling?" Måske vil de unge først senere i livet kunne besvare spørgsmålet: "Blev I mætte?"